B O I T T    Bedrijfskundige en arbeidskundige opleidingen en advies

Effectieve Begeleidingsgesprekken

Resultaatgericht communiceren kun je leren

 Inleiding


 FUNCTIONERINGS & BEOORDELINGSGESPREKKEN

U leert hoe u effectief en met resultaat begeleidings­ge­sprekken kunt voeren, zoals functionerings- en beoorde­lings­gesprekken. Het doel is het begeleiden van de medewerker bij de ontwikkeling van zijn loopbaan. Een en ander afhankelijk van zijn mogelijkheden.

 VAN FEEDBACK NAAR AFSPRAKEN

U leert gedrag te vertalen naar functieprofielen of prestatie-indicatoren. Dit met ondersteuning van ver­schillende oefeningen en rollenspellen. U leert op een effectieve wijze feedback te geven aan uw mede­wer­kers. Waarbij u een modus zoekt tussen de organisatie­doelen en de kwaliteiten van de medewerker. U leert dit alles te vertalen naar concrete afspraken die regelmatig kunnen worden geëvalueerd.

 DOELGROEP 

Operationeel midden - en lager management.

 Programma


 OPEN & INCOMPANY 

1. PLAATS VAN HET BEGELEIDINGSGESPREK IN DE ORGANISATIE

• Op welke wijze draagt een begeleidingsgesprek bij aan de missie van onze organisatie? • Welke soorten begeleidingsgesprekken zijn er? • Welke doelen streven ze na en hoe vullen zij elkaar aan? • Wat zijn de verschillen? •

2. DE PROCEDURELE ASPECTEN

• Hoe vaak voeren we het gesprek? • Met wie? • De inhoud van het gesprek • Verslaglegging •

3. TOEPASSEN VAN GESPREKSTECHNIEKEN

• Hoe bouw ik het gesprek op? • Hoe zorg ik voor open communi­catie? • Hoe werk ik samen met de mede­wer­ker naar concrete afspraken toe? • Hoe los ik samen met de medewerker problemen op? •

4. FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN

• Hoe geef ik zelf op een effectieve wijze kritiek? • Hoe leer ik kritiek te ontvangen? • Hoe stimuleer ik de kwaliteiten van mijn mede­werker? •

5. OMGAAN MET LASTIGE SITUATIES

• Hoe ga ik om met de ongemotiveerde of zwijgende of terug­getrokken medewerker? • Sluimerende conflicten • Slecht nieuws brengen •

 Organisatie


 DUUR

We hanteren 2 cursusdagen. Bij in-company adviseren wij een evaluatiedag na een af te spreken periode. Dit om de voortgang van het voeren van de gesprekken te evalueren en eventueel bij te sturen.

 DATA

Opleiding voorjaar 2024

9 en 16 april.

Opleiding najaar 2024

1 en 8 oktober.

 LOCATIE

Centrale locatie in Nederland.

 INVESTERING

Kosten opleiding € 995
Kosten literatuur € 65
Kosten dagarrangement € 55 per dag.
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Kosten incompany uitvoering offreren wij graag na een gratis en vrijblijvend bedrijfsbezoek.

 Klik de button en ga naar het aanmeldingsformulier.

INSCHRIJVEN

Copyright © B O I T T  2023