B O I T T    Bedrijfskundige en arbeidskundige opleidingen

Werkvoorbereider / calculator SW

Een gestroomlijnd productieproces leidt tot meer winst voor uw bedrijf.

Productieproces & werkmethoden

Slim organiseren resulteert in meer produc­tiviteit en efficiency op de werkvloer.

Effectieve begeleidingsgesprekken

Begeleiden van de medewerker door beoor­delings- en functioneringsgesprekken.

Normtijden met VWF incl. software

Eenvoudig en snel standaardtijden voor produc­tiehandelingen vaststellen.

Effectief productie plannen

Goede afstemming tussen deelproces­sen betekent op tijd leveren tegen lagere kosten.

Effectief coachen on the job

Kernkwaliteiten, prestatie-inicatoren, super­visie, instrumenten om goed te coachen.

Omsteltijden reduceren - SMED

Zoals bij de Formule 1 autoraces omstellen bespaart u enorme kosten!

Effectief werkoverleg

Oeverloze discussies en conflicten voorkomen door effectieve gesprekstechnieken.

Effectief ziekteverzuim begeleiden

Ontstaan, terugdringen, positieve ziekte­ver­zuim­gesprekken voeren.


Bedrijfsopleidingen

Praktijkgericht en instrumenteel

INFO

Advies

Informatief en betrouwbaar

INFO

Detachering

Wij komen naar u toe

INFO

Software

Normtijden accuraat en snel

INFO