B O I T T    Bedrijfskundige en arbeidskundige opleidingen en advies

Coachen on the job

Resultaatgericht communiceren kun je leren

 Inleiding


 KERNKWALITEITEN INZETTEN

U leert verschillende leerinstrumenten toepassen voor de begeleiding van medewerkers op de werkvloer. Deze instrumenten hebben betrekking op gespreksmethoden voor begeleiding (supervisie), verschil in leerstijlen (leercyclus van Kolb), observeren van gedrag en dit gedrag kunnen vertalen naar kernkwaliteiten, valkuilen en prestatie-indicatoren. Daarnaast kunnen omgaan met lastige situaties.

 INOEFENEN VAN COACHINGSVAARDIGHEDEN

Op een interactieve wijze wordt uitgelegd hoe mensen leren en hoe je ze hierin kunt begeleiden en stimuleren. Begeleidingsinstrumenten als supervisie en competen­tie­management worden vertaald naar de situatie van de Jobcoach of leidinggevende. De taal van de training is helder. Belangrijke aandachts­punten zijn: inlevings­ver­mogen, hoe om te gaan met ´moeilijke´ medewerkers, bewaken van eigen grenzen en waar­nemen en vertalen van gedrag van de medewerker. Uitgangspunt is erva­ringsgericht leren. De oefeningen zijn sterk gerelateerd aan de praktijksituatie van de deelnemers. Er wordt veelvuldig gewerkt met praktijksimulatie en rollenspel waardoor de noodzakelijke vaardigheden worden ingetraind. Indien gewenst wordt er met acteurs gewerkt.

 DOELGROEP

Operationeel midden - en lager management.

 Programma


 OPEN & INCOMPANY 

1. UW ROL ALS COACH IN DE EIGEN ORGANISATIE

• Opstellen coachingsprofiel •

2. LEERCYCLUS VAN KOLB

• Hoe leren wij en welke verschilen in leerstijlen zijn er? •

3. KERNKWALITEITEN

• Over welke kwaliteiten beschikt deze medewerker • Waar zit hij zichzelf in de weg? •

4. SUPERVISIE

• Op welke wijze geef ik mijn medewerker feedback? • Hoe houd ik hem een spiegel voor? • Hoe help ik hem bij moeilijke situaties? • Hoe stimuleer ik hem om door te gaan? •

5. TRAINEN VAN COACHINGSVAARDIGHEDEN

• Voor het kunnen toepassen van de coachings­instru­menten waaronder • vraagtechnieken • luister­vaardig­heden • instructie­vaar­digheden • Uw eigen praktijk­situatie is het materiaal waarmee uw vaardigheden worden ingetraind •

6. UW HOUDING ALS COACH

• Uw houding: open, inlevingsvermogen, positief mensbeeld • Behandeling van observatietechnieken • Hoe beoordelen wij mensen? • Wat zijn onze valkuilen? • Hoe zorgen wij voor een zo eerlijk mogelijk oordeel? •

 Organisatie


 DUUR

We hanteren 4 cursusdagen.

 DATA

Opleiding voorjaar 2024

5, 12, 19 en 26 april.

Opleiding najaar 2024

27 september, 4, 11, 18 oktober.

 LOCATIE

Centrale locatie in Nederland.

 INVESTERING

Kosten opleiding € 1.495
Kosten literatuur € 65
Kosten dagarrangement € 55 per dag.
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Kosten incompany uitvoering offreren wij graag na een gratis en vrijblijvend bedrijfsbezoek.

 Klik de button en ga naar het aanmeldingsformulier.

INSCHRIJVEN

Copyright © B O I T T  2023