B O I T T    Bedrijfskundige en arbeidskundige opleidingen en advies

Productieproces- en Werkmethodenverbetering

Het productieproces slim organiseren - wij geven je de tools

 Inleiding


 SLIM ORGANISEREN KUN JE LEREN!

Als midden- en lager kader levert u een belangrijke bijdrage aan de winstgevendheid van uw bedrijf. Door slim organiseren verhoogt u de productiviteit en effi­ciency van de werkzaamheden op de werkvloer. U optimaliseert de logistiek en vermindert de doorlooptijd. U leert van ons de tools. Meer voor elkaar krijgen met minder input, dat willen we toch allemaal!

 DOELGROEP

De productieleiding en de meewerkende productieleiding (afdelingschefs, voorlieden etc.) en de medewerkers van het bedrijfs-/productiebureau, process engineering, werk­voorbereiding, plan­ning. Zij hebben goed zicht op de werkvloer en de medewerkers. Met de aangereikte tools kunnen zij grote en kleine verbeteringen tot stand te brengen en bespreekbaar maken bij het manage­ment.

 DIRECT THEORIE TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

Wij begeleiden intensief bij het uitvoeren en oplossen van de, vooraf met het bedrijf afgesproken, praktijk­opdrachten. Zo leren wij de cursisten de elementen ´Medewerker, Methode, Middel, Materiaal´ optimaal in te zetten in hun eigen praktijk.

 Programma


 OPEN & INCOMPANY 

1. INLEIDING

• Effectiviteit, Efficiency, Productiviteit: wat bedoelen we er eigenlijk mee? • Methodestudie: wat is dat en welke stappen volgen we? • Economischer werkmethoden: introductie analysetechnieken om dit te bereiken • Niveaus waar we op focussen: totale proces, werkplekniveau, mens •

2. PRODUCTIE, PLANNING EN LOGISTIEK

• Planningniveau´s • Welke planningstechnieken zijn er en hoe voeren we ze uit? • Logistiek: wat is het verband met planning? • Procesbeheersing: hoe kunnen proces­sen worden beheerst? •

3. PRODUCTIEPROCES EN WERKMETHODE ANALYSEREN EN VERBETEREN

• Procesanalysetechnieken • Werkplekanalysetech­nieken • Methodeverbetering en ergonomie •

4. NORMSTELLING EN BEWAKING

• Tijdstudie: wat is het en waarom is het belangrijk? • De verschillende methoden en systemen • Ook met de pc •


5. KWALITEITSBORGING

• Wat is kwaliteit? • Analysetechnieken: Pareto-analyse, Visgraatanalyse • Problemen benaderen en oplossen •

6. KOSTENCALCULATIE

• Kostenbegrippen • Besparingsberekingen: financiële vertaling van verbeteringen in het productieproces •

7. INSTRUCTIEVAARDIGHEID

• Verbeterde werkmethode overbrengen aan de mede­werkers • Omgaan met weerstanden • Coaching on the job •

8. MANAGEMENTPRESENTATIE

• Presentatie van de uitgevoerde opdrachten • Verbete­rings­voorstellen • Implementatieplan • Uitreiken Certificaten van Deelname •

 Organisatie


 DUUR

We hanteren 8 cursusdagen, gemiddeld 1 maal per week. Inclusief begeleidingsmomenten voor de prak­tijkopdracht.

 DATA

Opleiding voorjaar 2024

1, 8, 15, 22, 29 mei en 5, 12, 19 juni.

Opleiding najaar 2024

4, 11, 18 oktober, 8, 15, 22, 29 november, 6 december.

 LOCATIE

De centrale locatie waar deze open opleiding wordt verzorgd is de afgelopen jaren steeds bij een deel­nemend bedrijf aan huis geweest. Hier worden ook de praktijkopdrachten uitgevoerd.

 INVESTERING

Kosten opleiding € 3.295
Kosten literatuur € 65
Kosten dagarrangement € 55 per dag.
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Kosten incompany uitvoering offreren wij graag na een gratis en vrijblijvend bedrijfsbezoek.

 Klik de button en ga naar het aanmeldingsformulier.

INSCHRIJVEN

Copyright © B O I T T  2023