B O I T T    Bedrijfskundige en arbeidskundige opleidingen en advies

Omsteltijdreductie SMED-methode

Van dagen naar uren, van uren naar minuten, enorme kostenbesparingen

 Inleiding


 FLEXIBEL PRODUCEREN ÈN KOSTEN BESPAREN?!

Omsteltijden kunnen altijd korter! De markt dwingt u in steeds kleinere series sneller en goedkoper te produ­ceren. Terwijl u concurreert in een internationaler wordende omgeving. Omsteltijden minimaliseren van uren naar minuten (!) klinkt productiemanagers als muziek in de oren!

 WILT U OOK 75% TOT 90% OMSTELTIJDREDUCTIE?

Supersnel omstellen met de S.M.E.D-methode levert u direct afname van omstelkosten op. U koppelt kleinere series aan een groter aantal omstellingen. Spoedorders produceert u onmiddellijk. Door S.M.E.D. is proefdraaien overbodig. Omstellen wordt zo eenvoudig dat speciale vaardigheden niet nodig zijn. U verlaagt of elimineert tussenvoorraden. En verlaagt substantieel uw voorraad­kosten. En wat denkt u van een verbeterde productiviteit: een hoger rendement, minder uitval en minder machine-defecten? Kortom: door S.M.E.D minder kosten en meer flexibele productiecapaciteit!

 DOELGROEP

Uw bedrijf haalt het meeste rendement uit de S.M.E.D.-training bij deelname van:
• operators aan de productie­lijn • machinestellers • groeps­leider, afdelingschef • medewerkers technische dienst.
Ook medewerkers van de afdelingen Industrial Enginee­ring, Process Engineering, Organisatie & Efficiency en Methode­dienst doen er hun voordeel mee.

 Programma


 INCOMPANY UITVOERING 

1e DAG

• Introductie (evt. door management betrokken bedrijf): waarom omsteltijdreductie • De SMED-methode • Het MULTI-SCHEMA • Het MULTI-SCHEMA van de omstel­ling van de totale productie­lijn opstellen • Indien nodig, keuze maken voor de video-opname •

2e DAG

• Verwerken video-opname in een omstel­ana­lyse­for­mulier • De PARETO-analyse • Omstel­hande­lin­gen indelen in basis­werk­zaamheden en verwerken in een Pareto-analyse •

3e DAG

• Opsplitsen van de omstelactiviteiten in ON-line en OFF-line activiteiten • Pareto-analyse maken van de activiteiten die veel tijd in beslag nemen en interpreteren • Kennismaken met slimme bevestigings- en instel­mid­delen • Kritisch onderzoek van de werkmethode (methode­­studie) •

4e DAG

• Op basis van de verschillende analyses de bottlenecks voor verbetering en de prioriteiten vastleggen • Ver­beter­tips • Verbeterings­voor­stellen uitwerken en voor elk voorstel aangeven: de voordelen, de omsteltijdreductie en de invoeringstermijn (kort, middellang, lang) • Uitwer­ken nieuwe omstelmethode op basis van de ver­be­te­rings­voor­stellen • Bepalen normtijden • Nieuwe omsteltijd in multi­sc­hema verwerken en vaststellen welke de volgende machine uit de lijn is voor omstel­tijd­reductie •

5e DAG

• Omstelinstructies • Kosten/baten berekening • Invoeringsplan opstellen • Eindrapport samenstellen • Presentatie eindrapport aan management •

6e DAG

(na enkele maanden) • Opvolging van de implementatie • Presentatie van de inge­voerde verbeteringen en resultaten • Presentatie van een vol­le­dige analyse uitgevoerd op de meest recente werkmethode •

 Organisatie


 DATA

Opleiding voorjaar 2024

Open opleiding 7 en 14 juni.


Opleiding najaar 2024

Open opleiding 8 en 15 november.

 DUUR

Open opleiding

Workshop 2 dagen, niet aaneengesloten.

Incompany

Een project duurt in principe 5 à 6 dagen, niet aaneen­gesloten. Inclusief managementrapportage en nieuwe om- en instelinstructies voor de knelpunts­produc­tie­machine of -lijn.

 LOCATIE

Voor de 2-daagse workshop zorgen wij voor een centrale locatie, vaak bij een deelnemend bedrijf aan huis. Bij een incompany opleiding is dit vanzelfsprekend.

 INVESTERING

Kosten 2-daagse workshop € 995
Kosten literatuur € 65
Kosten dagarrangement € 55 per dag.
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Kosten incompany uitvoering: wij offreren graag na een gratis en vrijblijvend bedrijfsbezoek. Let op: de inves­te­ring in een incompany project verdient u sowieso ruim­schoots terug!

 Klik de button en ga naar het aanmeldingsformulier.

INSCHRIJVEN

Copyright © B O I T T  2023