B O I T T    Bedrijfskundige en arbeidskundige opleidingen en advies

Normtijden bepalen met VWF

 Eenvoudig en snel met de VWF-softwaretool productiehandelingen normeren

 Inleiding


 CORRECTE INPUT VOOR CALCULATIE & PLANNING

U leert vlot normtijd­ana­lyses te maken door het volgen van deze praktijkworkshop. Hierbij kunt u evt. (naar wens, gratis) gebruik maken van het door ons ontwik­kel­de VWF-software­pakket onder Windows. U kunt hiermee snel en eenvou­dig normtijden bepalen, vastleggen en behe­ren in een database. Met daarin zowel uw bewer­kin­gen als uw artikelen. En inclusief uw proces- en machi­ne­norm­tijden. VWF - Versneld Work Factor - is een zgn. systeem van voor­af be­paalde tijden. Ook wel PMTS, Predetermined Motion Time System genoemd.

 DOELGROEP

Medewerkers van werkvoorbereiding, bedrijfsbureaus, Methodedienst, calcu­latie-afdelin­gen, efficiency-afdelin­gen, arbeids­kundigen en verkoopmedewerkers die snel prijzen af willen geven. Ook mede­werkers van de afde­lingen Industrial Engineering, Process Enginee­ring en Organisatie & Efficiency doen er hun voordeel mee. Kortom allen die te maken hebben met de opbouw en het beheer van normtijden en het calculeren van prijzen.

 DIRECT THEORIE TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

Cursisten oefenen aan de hand van voorbeelden en video-opnamen. We gaan het bedrijf in en analy­se­ren praktijksituaties. Analyseren de werkzaamheden zowel ambachtelijk als met de software als hulp­middel (het is dus geen softwarecursus). We werken zoals cur­sisten ook in de eigen organisatie gaan doen.

 Programma


 OPEN & INCOMPANY 

1. OPTIMALE WERKMETHODE

• Inleiding: eerst de optimale werkmethode en dan norm­tijden bepalen • Methodestudie, Tijdstudie, Ergo­nomie • Bewer­kingen en handelingen­analyse • Bewegings­eco­nomie • Hulpmiddel BOITT-vragenlijsten voor optimali­seren processen, bewerkingen en bewegingen •

2. VWF HET NORMTIJDENSYSTEEM

• VWF-systeem • Tabel met code­ringen en tijden • Toe­sla­gen o.a. Rust en Persoonlijke Verzorging, Organi­sa­tie­toe­slag • Philipstabellen om toeslag RPV te bepalen •

3. VWF PRAKTIJK

• Voorbeelden en zelf oefenen • Case uit de productie­praktijk analyseren •

4. VWF DE SOFTWARE

• Inleiding software • Voordelen • Opties • 'Hands-on' samen de software doornemen • Samen analyseren •

5. VWF PRAKTIJK

• Zelf aan de slag • Analyseren in de praktijk •


6. TIPS & TRICKS

• Tijdwinst en efficiency bij het gebruik van de software • Oefenen met bouwstenen • Windows opties • Artikel samenstellen uit bewerkingen • Grafieken geven inzicht • Lijnbalancering van werkstations • Waar zit de bottle­neck? • Waarde toevoegen of niet? • Data exporteren EXEL/ERP/SAP en importeren •

7. RESUMÉ EN AFSLUITING

• Samenvatting van het geleerde • Bespreking inzet van de VWF-methode en -software binnen de eigen bedrijfsvoering • Uitreiking Certificaat van Deelname •

 Organisatie


 DUUR

We hanteren 3 cursusdagen over 3 weken gespreid.

 DATA

Opleiding voorjaar 2024

9, 16 en 23 april.

Opleiding najaar 2024

5, 12 en 19 november.

 LOCATIE

De centrale locatie waar deze open opleiding wordt verzorgd is de afgelopen jaren steeds bij een deel­nemend bedrijf aan huis geweest. Dit in verband met de koppeling met de praktijk.

 INVESTERING

Kosten opleiding € 1.195
Kosten literatuur € 65
Kosten dagarrangement € 55 per dag.
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Kosten incompany uitvoering offreren wij graag na een gratis en vrijblijvend bedrijfsbezoek.

 Klik de button en ga naar het aanmeldingsformulier.

INSCHRIJVEN

Copyright © B O I T T  2023