B O I T T    Bedrijfskundige en arbeidskundige opleidingen en advies

Effectief Werkoverleg

Resultaatgericht communiceren kun je leren

 Inleiding


 EFFICIËNT EN EFFECTIEF OVERLEGGEN

U leert werkoverleg te zien als een effectief en tijds­be­spa­rend middel om problemen op de werkplek snel te signaleren en op te lossen. U leert alle ins en outs van werkoverleg. Dit door middel van ondersteunende check­listen, dialoog trainer versus groep, groeps­dis­cussie en groeps­opdrach­ten. Vervolgens traint u de vaardigheden om een werkoverleg effectief te voeren. Zowel de rol van de voorzitter als de ver­ant­woorde­lijk­heid van de medewerkers zelf komen aan bod. Door middel van feedback van de trainer en het oog van de camera wordt u zich bewust van de effecten van uw gedrag op anderen. En daarmee op de uitkomst van het werkoverleg.

 DOELGROEP

Operationeel midden - en lager management.

 DIRECT THEORIE TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

We werken met de videocamera als krachtig middel om te trainen. U leert snel van de onder deskundige begelei­ding in veilige omgeving opgenomen en nabesproken opnamen.

 Programma


 OPEN & INCOMPANY 

1. POSITIE WERKOVERLEG IN DE ORGANISATIE

• Waarom werkoverleg? • Welke doelen hanteren we? • Wat is het verband met andere overlegvormen? •

2. VOORWAARDEN EFFECTIEF WERKOVERLEG

• Aan welke voorwaarden moet een werkoverleg voldoen om succesvol te zijn? • Aantal keren • Voorbereiding • Agendering • Maken van afspraken • Verslaglegging •

3. TECHNIEK WERKOVERLEG

• Welke rollen zijn er? • Welke rol heeft voorzitter, notulist, medewerker? •

4. COMMUNICATIE EN SOCIALE VAARDIGHEDEN

• Hoe voorkomen we oeverloze discussies? • Hoe zorgen we voor betrok­kenheid? • Hoe zorgen we voor een prettige sfeer? • Hoe hanteren we conflicten binnen de groep? • Gesprekstechnieken als leren luisteren, vraagtechnieken, observeren van lichaamstaal en omgaan met verschil­lende belangen en drijfveren. •

 Organisatie


 DUUR

We hanteren 2 cursusdagen. Bij in-company adviseren wij een evaluatiedag na een af te spreken periode. Dit om de voortgang van het voeren van de gesprekken te evalueren en eventueel bij te sturen.

 DATA

Opleiding voorjaar 2024

7 en 14 maart.

Opleiding najaar 2024

14 en 21 november.

 LOCATIE

Centrale locatie in Nederland.

 INVESTERING

Kosten opleiding € 995
Kosten literatuur € 65
Kosten dagarrangement € 55 per dag.
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Kosten incompany uitvoering offreren wij graag na een gratis en vrijblijvend bedrijfsbezoek.

 Klik de button en ga naar het aanmeldingsformulier.

INSCHRIJVEN

Copyright © B O I T T  2023