B O I T T    Bedrijfskundige en arbeidskundige opleidingen en advies

Werkvoorbereider / Calculator SW

Uw productieproces beheersen en stroomlijnen - met praktijkverbeteropdracht

 Inleiding


 MEER OMZET MET GOEDE WERKVOORBEREIDING

Meer klanten bedienen, meer omzet en toegevoegde waarde realiseren; dat lukt alleen door een gestroomlijnd productieproces. Een goede werk­voor­be­reiding, calcu­la­tie, planning, werkuitgifte en -instructie, is dan essen­tieel. Onmisbaar voor nieuwe èn al meer ervaren mede­wer­kers en hoofden bedrijfsbureau in de Sociale Werk­voor­ziening!

 DOELGROEP

Een gedegen scholing voor medewerkers en aan­ko­mend medewerkers van het Bedrijfsbureau, Werkvoor­be­rei­ding, Calculatie. Ook mede­wer­kers van de afde­lingen Industrial Engineering, Process Engineering, Organisatie & Efficiency en Methodedienst doen er hun voordeel mee.

 DE PRAKTIJK VERBETEREN

Naast theorieoverdracht is een belangrijke component een praktijkonderzoek van een te verbeteren productie­situatie in een bedrijf. We wisselen daarom klassikale kennisoverdracht, oefening en casebehandeling af met begeleiding van de praktijkopdracht. Afsluitend is er een managementpresentatie met verslaglegging van de opdrachtresultaten. De chefs van de deelnemers zijn hierbij van harte welkom.

 Programma


 OPEN & INCOMPANY 

1. WERKVOORBEREIDING

• Productie- of assemblagemethode vaststellen met processtudies, bewerkingsstudies en bewegingsstudies • Afstemmen van werk­plekken • Werkplekinrichting en Ergonomie • Mallen en gereedschappen gebruik • Werkmethode vastleggen in een werkinstructie • Materiaal­behoef­ten vastleggen • Goederenstroom bepalen •

2. CALCULATIE

• Vaststellen van normaaltijden voor de bewerkingen met een systeem van vooraf bepaalde tijden (VWF) • Tijden controleren met klokstudies • Temposchatten • Organi­sa­tie­toeslagen bepalen • Rusttoeslagen bepalen • Logis­tieke kosten bepalen • Normtijden voor instellen en ombouwen bepalen • Calculeren van de totale normtijd voor de bewerkingen en de omsteltijden • Calculeren van de kostprijs aan de hand van uurtarieven en mate­riaal­prijzen • Toeslagen op de tarieven bepalen • Staffelprijzen maken • Maken van een offerte •

3. PLANNING

• Benodigde bezetting en de doorlooptijd bepalen aan de hand van de behoefte van de klant • Bepalen van de arbeidsfactor SW • Maken van productiedocumenten • Administratieve verwerking van de order •

4. ALGEMEEN

• Offerte schrijven met levervoorwaarden • Werk­instruc­ties maken • Uurtarieven voor mens en machine bepalen • Kwaliteitseisen vastleggen •

 Organisatie


 DUUR

We hanteren 7 cursusdagen, gemiddeld 1 maal per week. Inclusief begeleidingsmomenten voor de praktijk­opdracht.

 DATA

Opleiding najaar 2024

17, 24, 31 oktober en 7, 14, 21, 28 november.

 LOCATIE

De centrale locatie waar de open opleiding wordt verzorgd is de afgelopen jaren steeds bij een deel­nemend SW-bedrijf aan huis geweest. Hier worden ook de praktijkopdrachten uitgevoerd.

 INVESTERING

Kosten opleiding € 2.975
Kosten literatuur € 75
Kosten dagarrangement € 45 per dag.
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Kosten incompany uitvoering offreren wij graag na een gratis en vrijblijvend bedrijfsbezoek. Let op: de inves­te­ring in een incompany project verdient u sowieso ruim­schoots terug!

 Klik de button en ga naar het aanmeldingsformulier.

INSCHRIJVEN

Copyright © B O I T T  2024