B O I T T    Bedrijfskundige en arbeidskundige opleidingen en advies

Effectief Ziekteverzuim Begeleiden

Resultaatgericht communiceren kun je leren

 Inleiding


 ZIEKTEVERZUIM POSITIEF BEÏNVLOEDEN

U leert welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van ziekteverzuim. U krijgt inzicht in hoe u de terugdringing van ziekte­verzuim positief kunt beïnvloeden. U leert effectieve ziekteverzuimgesprekken voeren. Kortom: u leert hoe u optimaal omgaat met ziekteverzuim!

 PREVENTIE EN BEPERKING

U krijgt inzicht in het positief terugdringen van ziekte­ver­zuim. Dit door middel van theorie, groepsdiscussie en ondersteunend videomateriaal. Uw rol als leiding­ge­ven­de krijgt hierin specifieke aandacht. Uw communicatieve vaardigheden voor het voeren van ziekteverzuim­ge­sprekken worden getraind. Ook procedures en persoon­lijke drempels binnen ziekteverzuimbegeleiding komen aan bod. In de training wordt eerst aandacht besteed aan het voorkomen van ziekteverzuim. De oefeningen richten zich vervolgens op het verkrijgen van vaardig­heden. U heeft deze nodig om ziekteverzuim voortijdig te signaleren dan wel te beperken. Onderwerpen zijn: een ziekmelding aannemen, een terugkeergesprek voeren, een verzuimgesprek voeren, herkennen van signalen tijdens het gesprek.

 DOELGROEP 

Operationeel midden - en lager management.

 Programma


 OPEN & INCOMPANY 

1. INZICHT IN FACTOREN ZIEKTEVERZUIM

• Wat zijn veroorzakers van ziekteverzuim? • Welke invloed heeft de organisatie op ziekteverzuim? • Hoe gaan we om met ziekteverzuim? •

2. CENTRALE ROL VAN DE LEIDINGGEVENDE

• Hoe te handelen bij ziekteverzuim (procedure)? • Hoe voorkom ik ziekteverzuim? • Hoe signaleer ik voortijdig signalen bij een ziek wordende medewerker? • Hoe begeleid ik mijn zieke medewerker? • Hoe ga ik om met vragen van ´niet zieke´ medewerkers? •

3. GESPREKSVOERING

• Welke vragen moet ik stellen na ziekmelding? • Hoe voer ik een belangstellingsgesprek • Hoe voer ik een terugkeergesprek? • Video ´Ziekteverzuim is te managen´ •

 Organisatie


 DUUR

We hanteren 2 cursusdagen. Bij in-company adviseren wij een evaluatiedag na een af te spreken periode. Dit om de voortgang van het voeren van de gesprekken te evalueren en eventueel bij te sturen.

 DATA

Opleiding voorjaar 2024

7 en 14 mei.

Opleiding najaar 2024

3 en 10 oktober.

 LOCATIE

Centrale locatie in Nederland.

 INVESTERING

Kosten opleiding € 995
Kosten literatuur € 65
Kosten dagarrangement € 55 per dag.
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Kosten incompany uitvoering offreren wij graag na een gratis en vrijblijvend bedrijfsbezoek.

 Klik de button en ga naar het aanmeldingsformulier.

INSCHRIJVEN

Copyright © B O I T T  2023